RADŮZA

TEXTY

Mulhouse

Hudba, text: Radůza
 
On a vu une petite fille dans les rues de Mulhouse
(Na ulicích Mulhouse bylo vidět malou holku)
sans raison d’ etre joyeuse ou d’avoir le blues
(neměla důvod k radosti, ani k tomu, aby měla blues)
a quoi elle a pensé a n’importe quoi
(na co myslela… to je jedno na co)
au coin de la rue elle a disparu just devant moi
(na rohu ulice zmizela přímo přede mnou)
 
Voila, c’qu’on a écrit dans ma main gauche
(Tohle je napsáno v mojí levé ruce)
les gares, les rues les nuits et les cloches
(nádraží, ulice, noci a zvony)
oh, come je me sens mal si loin de ma ville
(ach, jak špatně se cítím tak daleko od svého města)
sans toi, sans mes copains, sans ma langue et sans ma famille
(bez tebe, bez přátel, bez svého jazyka a bez své rodiny)
 
Il reste quelques fleures dans un vase
(Zůstalo tu ve váze pár kytek)
il reste un accent et des chansons pragoises
(zůstal přízvuk a pár pražských písniček)
il rest quelques amants pour cette fille mal habillée
(zůstalo pár milenců pro tu špatně oblečenou holku)
une place pres de la fenetre, le chemin et le billet
(místo u okénka, cesta a lístek)
 
zpět