RADŮZA

TEXTY

Miluju vás

hudba, text: Radůza
 
Už slyším řinčet zbraně
už se Běsi šikujou
já ještě čekám v bráně
než mi koně okujou
já ještě v bráně čekám
ještě chci ti sbohem dát
pes řemen kouše, štěká
ach, dobře měls mě rád
 
Až zbroj o zbroj třeskne
až dojde na ten střet
já za polnice břeskné
uchopím svůj střed
dnes nemůžeš být raněn
buď zemřít, nebo žít
dnes musím všechny zbraně
co dals mi, použít
 
Jak znal bys cenu žití bez smrti
co živé, všechno na prach rozdrtí
co mrtvé, zase znovu ožije
život a smrt ve všem i v mém noži je
 
Možná, že těm Běsům
někde ve tmách podlehnu
strach zmáčk mě víc, než snesu
dýkou v ráně podle hnul
ale dokud ve mně
krve kapka poslední
živote můj, trvej
probijem se k poledni
 
Jak znal bys cenu žití...
 
Už slyším troubit k zteči
už slyším tětiv svist
nikdo v téhle seči
si ničím není jist
a navzdor boji jestli
bídně zhynu, srazím vaz
mé tělo v zemi zetlí
ne však mé "miluju vás"
 
zpět