RADŮZA

TEXTY

Kráčím

hudba, text: Radůza
 
Kráčím s Tebou
kráčím v Tobě
kráčím za Tebou
kráčím Slovo
kráčím v Slově
kráčím nad hmotou
 
Z radosti
z bolesti
z nabytí
z pozbytí
z bytí
i z nebytí
radost
 
Kráčím v Lásce
kráčím Láskou
kráčím Milostí
kráčím dechem
kráčím v dechu
bytost v Bytosti
 
Radostí
bolestí
nabytím
pozbytím
bytím
i nebytím
k radosti
 
zpět