RADŮZA

TEXTY

Když jsem byl mlád

Hudba, text: Radůza
 
Když jsem byl mlád
Byl jsem silen, ne sláb
A na potkání
Leckteré sani
Zatnul sem tipec
Pak zalez na pec
Tam mistr jedlíků
Švestkových knedlíků
V jedení z rendlíku
Cvičil jsem se
 
Za mé mladosti
Saní nebylo dosti
Tak jsem vypouštěl páru
Na dromedáru
Leč že jsem byl bloud
Zbyl na mě velbloud
Tak tomu velbloudu
Postavil jsem boudu
Což dle mého soudu
Prospělo mu
 
Člověk v útlém mládí
Se navyvádí
Já dlouhá léta
Byl jsem poeta
Lovil jsem tury
Chodil na túry
Teď nosím bačkorky
Narost mi bachor
I pislouchám báchorky
I kraluji
 
zpět