RADŮZA

TEXTY

Tulák po hvězdách

hudba, text: Radůza
 
Vidím mnohá ze svých těl
jak se rodí v bolestech
vidím těla mužů a žen
k nimž duši mou přišil jemný steh
vidím oči svých matek
svých žen a mužů
synů a dcer
vidím své žití
lehké i klaté
od počátků ér
 
Vidím mnohé své schrány
mnohé své ruce od krve
vidím se dávat a sklízet rány
zabít a zemřít poprvé
vidím znovu se rodit
řadit činy ke svým snům
hory slézat, řeky brodit
oblékat peří
Fénixů
 
Vidím mnohé ze svých ulit
jak se mění v antracit
vidím se v lůnech k matkám tulit
vidím prvně vznikat cit
který táhne se věky
přelévá z otců do synů
touha projít s někým
tam a zpět
myriády eonů
 
zpět