RADŮZA

TEXTY

Švermov

Hudba, text: Radůza
 
Ani to není těžký břímě
jen se mi cestou proneslo
můj Bože zocel, naostři mě
ať jednám vždycky dle svých slov
nad Švermovem se čerti žení
a vyvádějí brikule
a k tomu všemu ponížení
měněj srdce na kule
 
Baro drom, baro drom (daleká cesta)
ať už najdu cestu dom
baro drom, baro drom
baro, baro, baro drom
 
Ani to není těžký jařmo
jen trochu u krku mě dře
ani to nepoznamená tvář mou
ani to není klek, jen dřep
ještě obilí jde do klasů
ještě srdce nepuká
a žatvy prach už mi sedá do vlasů
drolím se jak opuka
 
Baro drom, baro drom...
 
Až slunce nad Švermov vyfárá
a vyschnou všechny kaluže
uvařím čaj, koupím cigára
až vypijem tu břečku, bohužel
semele žernov obilí
zatroubí autobus
jedou domů chlapi opilí
a démant dostal novej brus
 
Baro drom, baro drom
všechny cesty vedou dom
baro drom, baro drom
všechny cesty vedou dom
 
zpět