RADŮZA

TEXTY

BLOODY JOE

hudba, text: Radůza
 
There is no reason and I don´t ask why
I go to the battle,´cos I like to fight
No matter for who, no matter for what
Always ready to kill you with my sword
 
Thousands of enemies under the hill
Just for my pleasure I am ready to kill
My fame will go round the whole world
Always ready to kill you with my sword
 
The beautiful women
The barels of beer
I don´t care about my king
I don´t care about my queen
 
Kdo s námi potáhne, dostane žold
tomu, kdo ho vyplatí, vzdáme dnes hold
pojďme se bít, to je má řeč
vždycky jsem připraven tasit svůj meč
 
Holky a hospody
piva plnej sud
odpusť mi, Hospodin
necítím stud
 
Holky a hospody
a sudy piv stůj při mně, Hospodin
co budu živ
 
Pojďme se napít, než zlomíme žerď
jsme správný chlapi, k nám přidej se teď
než zakroutí krk nám smrtelná křeč
a dřív než my nepřítel tasí svůj meč
 
The beautiful women…
 
 
Není žádný důvod a neptám se proč
jdu do bitvy, protože se mi líbí se bít
je jedno pro koho, či za co
můj meč je vždy připraven tě zabít
 
Tisíce nepřátel pod kopcem
zabít pro své potěšení připraven jsem
má sláva obletí svět
můj meč je vždy připraven tě zabít
 
Krásné ženy
sudy piva
nestarám se o svého krále
nestarám se o svou královnu

 
zpět